Disclaimer

Disclaimer

Indholdet på sightsmarter.com (”Hjemmesiden”) ejes af Sightsmarter (”Sightsmarter”) og leveres som en service til internetbrugere, rejsende og andre, som har interesse i at besøge og udforske byer rundt omkring i verden i verden.

Selv om Sightsmarter tilstræber, at informationen på Hjemmesiden er præcis og korrekt, leveres Hjemmesiden på alle måder ’som beset’ uden nogen form for garantier, udtrykt eller underforstået, inklusiv uden begrænsninger de underforståede garantier for tilgængelighed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller for ikke-krænkelse. Sightsmarter garanterer på ingen måde rigtigheden eller gyldigheden af informationen på Hjemmesiden, inklusiv men ikke begrænset til de guider i lydformat, der er tilgængelige på Hjemmesiden.

Sightsmarter påtager sig intet ansvar overfor brugere eller kunder, hvad angår Hjemmesiden eller Hjemmesidens indhold. Sightsmarter kan ikke i noget tilfælde holdes ansvarlig for indirekte tab eller driftstab, inklusiv tab eller skader af data.

Rettigheder

Hjemmesiden og dens indhold ejes af Sightsmarter. Hjemmesidens indhold, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, illustrationer, fotografisk animation, design eller logoer, information eller andet indhold, der er tilgængeligt på Hjemmesiden, er beskyttet af ophavsretsloven, varemærkeloven og anden national eller international lovgivning, der finder anvendelse herpå.

Du gives en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset adgang til brug af Hjemmesiden og – hvor muligt – mulighed for at se og downloade ophavsretligt beskyttet indhold i nøje overensstemmelse med Sightsmarters betingelser. Du har tilladelse til at lave en eller få kopier af ophavsretlig beskyttet materiale til privat, ikke-kommerciel brug. Du er ikke berettiget til anden brug af det ophavsretligt beskyttede indhold, medmindre dette følger af Sightsmarters betingelser eller forudgående skriftlige samtykke.

“Sightsmarter” og sightsmarter.com (og lignende domænenavne) er Sightsmarter varemærker. Du må ikke benytte Sightsmarters varemærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Sightsmarter.